POTREBAN VAM JE REVIZOR?

Stojimo Vam na raspolaganju!

Preduzeće za reviziju "Alfa-Revizija" d.o.o. Beograd su osnovala tri ovlašćena revizora, koji su članovi Komore ovlašćenih revizora Republike Srbije.

"Alfa-Revizija" d.o.o. Beograd, u skladu sa srpskim zakonima, poseduje sve potrebne dozvole za obavljanje poslova revizije i poslova srodnih reviziji.

Saglasno prethodnim iskustvima naših osnivača, kao i naših ostalih zaposlenih, u mogućnosti smo da našim klijentima pružamo usluge svih oblika revizije, usluge procene vrednosti kapitala, računovodstvene ge, usluge poreskog i finansijskog savetovanja i druge srodne usluge.

Ko su naši klijenti?

Naši sadašnji klijenti su većinom srednja i velika privredna društva proizvodne i prometene orijentacije i kompanije za finansijski i operativni lizing, od kojih je nekoliko rangirano među 300 najvećih u Srbiji. Imamo iskustva i sa revizijom osiguravajućih društava, ostalih finansijskih organizacija i banaka.

Profesionalan pristup

Kvalitet usluga koje pružamo domaćim i internacionalnim klijentima je zasnovan na velikom profesionalnom iskustvu i odličnim referencama naših zaposlenih, a jezik na kome sačinjavamo naše izveštaje o obavljenoj reviziji je srpski, engleski i nemački.

Metodologija rada

Naša metodologija rada u sprovođenju postupaka revizije predviđa praćenje poslovanja Društva tokom cele godine i izgradnju međusobnog poverenja. Obim revizorskih postupaka utvrđuje se u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i specifičnostima klijenata, uz uvažavanje domaćih zakonskih propisa.

Kvalitet usluge garantuju Vam naši zaposleni:

USLUGE REVIZIJE

Zahvaljujući visokom nivou praktične i obrazovne osposobljenosti naših kadrova, modernom metodološkom pristupu, tehničkoj opremljenosti, stalnom usavršavanju i posvećenosti klijentima i njihovim potrebama pružamo visok nivo usluga.

Nudimo širok spektar usluga iz sledećih grupa:

 • Revizija finansijskih izveštaja
 • Revizija projekata
 • Posebni postupci revizije
 • Računovodstvo
 • Procena vrednosti kapitala i imovine
 • Poresko i finansijsko savetovanje

NAŠA LOKACIJA

Nalazimo se Beogradu u ulici Milutina Milankovića 136 a u poslovnom centru RedStripe. Pogledajte na mapi.

Zgrada u kojoj se nalazimo

i kancelarije

DOKUMENTA

 

 

NAŠI KONTAKTI

Partneri:

 • Marina Gojković
  tel.: 063/384903
  e-mail: m.gojkovic@alfarevizija.rs
 • Nebojša Stanković
  tel.: 060/7484943
  e-mail: n.stankovic@alfarevizija.rs
 • Aleksandar Dukić
  tel.: 064/1403456
  e-mail: a.dukic@alfarevizija.rs
Pišite nam!